Testy poziomujące lub kwalifikacyjne z wybranych szkół językowych (linki do testów do szkół)

Język
Szkoła
Znaleziono wszystkich: 42
Test trwa ok. 20 minut. Można samodzielne sprawdzić swój poziom z niemieckiego. Test jest przygotowany przez specjalistów z Instytutu Austriackiego.
Test kwalifikacyjny z języka hiszpańskiego jest testem wyboru "multiple choice" sprawdzającym struktury leksykalne i gramatyczne. Czas trwania testu: 50 min. Ilość pytań: 100.
Test kwalifikacyjny z języka włoskiego jest testem wyboru "multiple choice" sprawdzającym ogólna wiedzę na temat struktur leksykalnych i gramatycznych. Czas trwania testu: 50 min. Ilość pytań: 100.
Test z angielskiego w formie 4 stron pdf, który trzeba raczej wydrukować, zaznaczyć lub wpisać odpowiedzi i sprawdzić z lektorami szkoły.
Test kwalifikacyjny z języka angielskiego jest testem wyboru "multiple choice" sprawdzającym struktury leksykalne i gramatyczne. Czas trwania testu: 50 min. Ilość pytań: 100.
Test kwalifikacyjny z języka niemieckiego jest testem wyboru "multiple choice" sprawdzającym ogólną znajomość struktur leksykalnych i gramatycznych. Test jest dobrym narzędziem, aby wstępnie oszacować umiejętności językowe. Czas trwania testu: 50 min. Ilość pytań: 100.
Test z angielskiego zawiera 60 pytań podzielonych na 4 działy.
Test został przygotowany przez specjalistów z Instytutu Austriackiego. Pozwala on na samodzielną ocenę poziomu znajomości języka, do jego wykonania wystarczy około 20 minut.
Test z szwedzkiego w formie pdf, który trzeba wydrukować, zaznaczyć lub wpisać odpowiedzi i donieść go szkoły.
Test kwalifikacyjny z języka szwedzkiego jest testem wyboru "multiple choice" sprawdzającym struktury leksykalne i gramatyczne. Czas trwania testu: 50 min. Ilość pytań: 100.
Test z niderlandzkiego w formie pdf, który trzeba wydrukować, zaznaczyć lub wpisać odpowiedzi i donieść go szkoły.
Testy z języka niemieckiego sprawdzające poziom językowy, również w opcji multimedialnej.
Test z angielskiego składa się z dwóch części po 30 pytań. I część kładzie nacisk na zrozumienie, druga na słownictwo i gramatykę.
Test kwalifikacyjny z języka francuskiego jest testem wyboru "multiple choice" sprawdzającym struktury leksykalne i gramatyczne. Czas trwania testu: 50 min. Ilość pytań: 100.
Testy z języka angielskiego sprawdzające poziom językowy, również w opcji multimedialnej.
Test z norweskiego w formie pdf, który trzeba wydrukować, zaznaczyć lub wpisać odpowiedzi i donieść go szkoły.
Test przygotowany przez specjalistów z Instytutu Austriackiego. Pozwala on na samodzielne sprawdzenie poziomu naszej znajomości języka. Na wykonanie testu wystarczy około 20 minut.
Test kwalifikacyjny Business English sprawdza ogólną znajomość struktur leksykalnych i gramatycznych. Pozwala to na wstępne oszacowanie własnych umiejętności językowych. Czas trwania testu: 30 min. Ilość pytań: 50.
Test zawiera 60 pytań sprawdzających poziom językowy.
Następne

Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura